Kamerabevakning

Personuppgifts-ansvarig

G.O.A.T Sports AB

Kontaktuppgifter

G.O.A.T Sports AB. BOX 4233, 102 65 Stockholm
www.goatsports.se, +46 40 10 10 10

Rättslig Grund

En intresseavvägning (6.1 f) har gjorts vilken finns beskriven nedan under följande avsnitt:

  • Behov av Bevakning
  • Integritetsintrång

Ändamålet med Kamerabevakningen

Ett behov av bevakning finns då verksamhetens träningslokaler generellt sett är obemannade. Bevakning inger trygghet för medlemmar som nyttjar träningslokalerna samt kan användas i syfte om att förebygga, upptäcka och utreda brott.

Registrerades Integritetsintresse

Medlemmar har ett integritetsintresse av att inte bli filmade under sitt träningspass. Det kan upplevas som känsligt att bevakas under sin träning.

Personal har ett integritetsintresse av att inte bli filmade på arbetstid.

Mottagare av Filmmaterial

Mottagare av filmmaterialet förväntas vara relevant myndighet samt försäkringsbolag vid dokumenterad incident.

Lagringstid

Filmmaterialet lagras i upp till en vecka (7 dagar).

Rättigheter för den Bevakade

Den bevakade har enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter;

Invända mot Bevakningen

Den bevakade har rätt att invända mot att bli kamerabevakad. Kamerabevakningen får då endast fortsätta om det finns tvingande berättigade skäl för bevakningen. Om sådana skäl saknas måste den som bevakar sluta bevaka den invändande personen.

Begära tillgång till bevakningsmaterial

Den bevakade har rätt att få tillgång till inspelat material där personen i fråga finns med på bild. Det kallas för rätt till tillgång till personuppgifter och sker genom ett registerutdrag.

Begära radering av bevakningsmaterialet

Den bevakade har i vissa fall rätt att begära radering av bevakningsmaterialet där personen finns med. Rätten att få materialet raderat gäller:

  • Om det inspelade materialet inte längre är nödvändigt för de ändamål som bevakningen bedrivs.
  • Om bevakningsmaterialet har spelats in eller behandlats på ett olagligt sätt.
  • Om den bevakade invänt mot bevakningen enligt punkten
    “Invända mot Bevakningen” ovan.

Möjlighet att klaga hos Integritetskydds-myndigheten (IMY)

www.imy.se