Om Oss

Vi på GOAT Sports jobbar med individuella nulägesanalyser och skräddarsydda träningsprogram. Med rätt start blir resan mot målen betydligt tydligare. Vi hjälper dig att bli din bästa version.

Vi fokuserar på värdeorden Persona, Fysik, och Kompetens för en djupgående förändring. Vårt mål är inte bara att stärka din fysik, utan även dig som person. Vi ökar din kompetens för att skapa förutsättningar för framgång genom smarta beslut och kunskap.

Vi börjar med att sätta upp mål i en konsultation, följt av screening för att säkerställa ditt fysiska nuläge. I screeningen går vi igenom rörlighet och stabilitet så att din träning blir anpassad till din kropp. Ditt skräddarsydda träningsprogram ger dig de rätta verktygen för att ta dig dit du vill!

Chase GOATness.

#JOIN THE CHASE

PERSONA

Att ha en bra ”Persona” är enkelt i teorin men utmanande i praktiken. Det handlar om att värna om nära och kära, hjälpa andra och bemöta människor med respekt och vänlighet. Ibland krävs det att vi offrar något för att bistå någon annan. I de stunder när vi kanske känner oss mindre inspirerade, kan det räcka med att göra en god gärning som att hjälpa en äldre person över gatan eller att säga tack med uppriktig ögonkontakt efter ett cafébesök. Målet är att uppleva glädjen av att få ett leende tillbaka och att känna äktheten i att utföra goda handlingar. Att vara god är en belöning i sig. Det handlar inte om att vara tillgänglig för alla hela tiden, utan snarare om att verkligen bry sig när vi väl ställer upp, hjälper till, lyssnar och ger råd. Detta gör en skillnad både för oss själva och för dem vi hjälper.

Att vara ärlig och direkt är också en del av konsten att vara en god människa. Ibland kan sanningen smärta, men den måste ändå fram. Det handlar inte om att vara ärlig gentemot alla, utan att vara ärlig gentemot dem som vi väljer att bry oss om. En bra strategi för att förbättra vår Persona är att kontinuerligt reflektera över oss själva, att lära känna oss själva och att bygga upp en positiv självbild. Kanske kan vi till och med lära oss att älska oss själva. Vi tror att att älska sig själv är nyckeln till mycket i livet. Genom att vara medvetna om vem vi är och aldrig sluta arbeta på oss själva kan vi växa som individer.

FYSIK

Hälsa är en av de mest avgörande aspekterna i livet och det är ett ämne som ofta diskuteras i samhället. Det är ett område som präglas av motsägelsefulla råd, från att träna mycket till att för mycket träning är skadlig. Att sova tillräckligt eller att sova för mycket anses vara tecken på lathet.  Att äta rätt, äta lite eller följa specifika kostmodeller. Målet är att uppnå balans i livet, även om det är svårt att definiera vad det innebär. Vissa kallar det sunt förnuft, men det är ett flytande begrepp som varierar från person till person.

Vi på GOAT Sports tror inte på en universell lösning som passar alla. I stället tror vi på att ge oss själva de förutsättningar som krävs för det liv vi väljer att leva, oavsett om det innebär långa arbetsdagar, elitidrott eller föräldraskap. Livet går igenom olika faser, och därför måste vi kontinuerligt anpassa våra förutsättningar. Att ha möjlighet att forma sitt eget liv är en rättighet, men det är viktigt att inte klaga på de val vi gör. Precis som vi kan vara snälla mot andra när vi har det svårt, kan vi vara stränga mot oss själva när vi har framgång. Ibland kan vi inte välja vår livssituation, men vi kan alltid ta hand om vår kropp, själ och sinne. Vi bör våga bry oss om oss själva samt lära oss hantera stress och press på ett positivt sätt. Det är vår reaktion som påverkar resultatet, så se till att vara rustad för en positiv reaktion och att säga nej till negativa reaktioner.

KOMPETENS

Alltför ofta fastnar vi i våra rutiner, vilket inte nödvändigtvis är negativt eftersom rutiner hjälper oss att få saker gjorda. Vi på GOAT Sports tror dock att disciplin är nyckeln. Disciplin innebär att vi fortsätter att agera även när omständigheterna är utmanande. Ett utmärkt sätt att växa som individ är att dagligen utöka vår kompetens inom ett eller flera områden.

Det kan innebära att vi läser en bok, reflekterar över våra liv, fördjupar oss i ämnen som intresserar oss eller utmanar oss själva. Lärande kan ske överallt. Men det är viktigt att komma ihåg att att läsa en bok, titta på en dokumentär eller delta i en föreläsning inte automatiskt leder till personlig utveckling. För att göra verkliga framsteg krävs noggrann reflektion och grundläggande kunskap inom det område vi utforskar. Vi tror på att man kan förbättra sina beteenden med hjälp av en positiv förändring men vi värnar om personlighet då vi alla är unika. Vi strävar efter att bli vår bästa version. Sluta aldrig sträva! 

Fyll i formuläret så bokar vi in en kostnadsfri konsultation