Screening

Vår screeningprocess är inget revolutionerande men däremot väl validerad. Screeningen ger oss data över hur din kropp mår i förhållande till dess idealbild. Vi utmärker oss genom att vara extremt skickliga på att ta den data som genereras från testerna och skapa skräddarsydda program för att nå mål utifrån nulägen.

Genom att förstå dina preferenser och målsättningar som person, kan vi med hjälp av nulägesdatan över dina fysiska egenskaper såsom rörlighet, stabilitet, kravprofil (t.ex. yrke eller idrott) samt målbild, lägga grunden för ett genomförbart program som främjar din fysiska utveckling på bästa sätt.

Vi har delat upp vår screening i två delar; ”Bas” och ”Avancerad”.

  • I Bas-screeningen läggs fokus på specifika områden som är väsentliga sett till din livsstil och/eller smärtor. Ditt träningsprogram utformas sedan baserat på detta, tillsammans med preferenser och mål.
  • I den avancerade screeningen kartlägger vi din kropp, topp till tå, för att skapa den allra bästa utformningen av ditt träningsprogram. Självklart sker även denna utformning med beaktning till dina preferenser och mål.

Vi säkerställer att startskottet sker från rätt utgångspunkt och med rätt information tillhanda. På så sätt kommer vi närmre slutmålet för varje steg vi tar, oavsett hur lång eller kort resan är!

Chase GOATNESS

Boka in en kostnadsfri konsultation med en av våra diplomerade coacher för att komma igång!